10 unit TB371 4 Kunci MCU Keyboard Butang Lembaga Serasi UNO MEGA2560 Pro Mini Nano Kerana untuk Raspberry Pi Teensy++ Geekcrei

10 unit TB371 4 Kunci MCU Keyboard Butang Lembaga Serasi UNO MEGA2560 Pro Mini Nano Kerana untuk Raspberry Pi Teensy++ Geekcrei

Di gudang
RM 81.72
Dari barang:

Penerangan 1 4 butang Biasa Katod kunci modul Apabila ditekan output tingkat rendah 2 GND K1 K2 K3 K4 4 PIN OUT2 54mm3 Bekerja voltan DC 0 48 V 4 Saiz 12 7 x 33mm5 Ia boleh dimasukkan secara langsung ke dalam Arduiuo uno3 mega2560 kerana untuk menghubungkan untuk your Arduiuo uno3 Mini Nano Mega2560 Breadboard untuk raspberry pi pisang pietc atau orang lain MCU PLD CPU DAFTAR STM32 LENGAN GAMBAR C51 NRF24 LE1 CC2530 MSP430 STM8 FPGA CPLD dan lain-lain Litar skema Arduiuo uno3 mega2560 Kod Arduiuo 4key uart This contoh kod adalah domain awam Menentukan kunci pinint K1 13 selamanya K2 12 ki K3 11 selamanya K4 10 pembolehubah akan berubah selamanya button State 0 berubah-ubah untuk membaca punat tekan persediaan rutin berjalan sekali saat kau tekan semula tidak sah persediaan memulakan kunci pin sebagai input pin Mode K1 INPUT pin Mode K2 INPUT pin Mode K3 INPUT pin Mode K4 INPUT Mengaktifkan kunci pin dalaman tarik resistorsdigital Write K1 TINGGI digital Write K2 TINGGI digital Write K3 TINGGI digital Write K4 TINGGI memulakan siri komunikasi di 9600 bps Bersiri begin 9600 gelung rutin berjalan lebih dan lebih lagi selama-lamanya gelung tidak sah button State digital Read K1 jika button State Bersiri cetak k1 n melakukan button State digital Read K1 sementara button State Tunggu butang releasebutton State digital Read K2 jika button State Bersiri cetak k2 n melakukan button State digital Read K2 sementara button State Tunggu butang releasebutton State digital Read.


Tags: 10 unit TB371 4 Kunci MCU Keyboard Butang Lembaga Serasi UNO MEGA2560 Pro Mini Nano Kerana untuk Raspberry Pi Teensy++ Geekcrei

Lebih besar daripada maklumat

Produk dalam kategori